Verschillende milderende maatregelen tijdens de werken

Om overlast tijdens de werken zoveel mogelijk te beperken worden een aantal milderende of bewarende maatregelen uitgevoerd alvorens en tijdens de werken.


Geluidshinder

 • Geluidsmuur: ter hoogte van de toegang tot het project aan de Kauwlei

 • Berm: bij het uitgraven van de parking wordt de overschot aan grond gebruikt om een tijdelijk buffer aan te leggen tussen het project en de omwonenden van de Kauwlei. De opgeworpen berm zorgt ervoor dat stof, geluid en visuele hinder zoveel mogelijk beperkt wordt.

 • Sluitende afspraken in het contract met de aannemers: o.a. gebruik lichte camionettes, beperkingen afspelen van muziek, het respecteren van de werkuren …


Visuele hinder


 • Visuele groene buffer: aanleggen groene strook (lage en middelhoge beplanting) van 10 meter breed tussen perceelgrenzen omwonden en project aan de Kauwlei, 5-7 meter breed aan de zijkanten van het projectgebied.

 • Berm: bij het uitgraven van de parking wordt de overschot aan grond gebruikt om een tijdelijk buffer aan te leggen tussen het project en de omwonenden van de Kauwlei. Zij komt aan de nieuw aan te leggen weg voor de gebouwen. De opgeworpen berm zorgt er verder voor dat stof, geluid en visuele hinder zoveel mogelijk beperkt wordt.

 • Permanente afsluiting: op korte afstand van de perceelgrenzen wordt een afsluiting met groenbegroeiing voorzien achter de tuinen van de Kauwlei.

 • Sluitende afspraken in het contract met de aannemers: o.a. kuisen toegangswegen tot werf, wagens en camionettes parkeren verder op het terrein …


Veiligheid


 • Tijdelijke en permanente afsluiting: Vanaf de voorbereidende werken wordt het projectgebied volledig gesloten voor onbevoegden

 • Aanstelling Securitas: zij zorgen voor de algemene veiligheid en sluiten ’s avonds en ’s nachts de werf af

 • Communicatie

 • Op de hoogte houden door regelmatig te informeren

 • Contactpersoon: info@parkkauwlei.be