Het project aan u voorgesteld

De verschillende verwijzingen (V1, V2 …) op de plattegrond komen overeen met het standpunt van waaruit de perspectieftekening is opgemaakt en behandelen telkens een onderdeel van het project. De verschillende perspectieftekeningen en onderdelen vindt u hieronder terug. Op die manier kan u virtueel doorheen het park wandelen en de clusters van woningen bezoeken. 

01

Woonprogramma en oppervlakte

0079-1821-KONV-Cam-A-low-sun-20201104.jp

V1

De bewoonbare ruimte

 • 4 clusters voor meergezinswoningen: 68 appartementen

 • 2 clusters van telkens 4 eengezinswoningen

De oppervlakte

Woongebied met totale oppervlakte van ca. 2,9 hectare (GRUP)

 • Woonclusters: ca. 1,5 ha

 • Publiek park: ca. 1,4 ha

0079-1821-KONV-Cam-J-low-sun-20201102.jp

V6

0079-1821-KONV-Cam-C-low-sun-20201030.jp

V3

02

Park

ARTWORK PARKKAUWLEI_Tekengebied 1 kopie
 • Grassenlandschap

 • Zonder verharde paden voor wandelaars en fietsers

 • Onderhoudsvriendelijk met inheemse planten en soorten

 • Ontwerp in samenspraak met gemeente en na aanleg aan hen overgedragen 

Het publieke park

03

Een volledig ondergrondse parking

Autoluw terrein

 • Uitzonderingen voor hulpdiensten en verhuiswagens

 • Eén in- en uitweg voor gemotoriseerd verkeer en één voor traag verkeer

Ondergrondse Parking

 • 74 plaatsen voor de appartementen

 • 8 plaatsen voor de eengezinswoningen

 • 23 plaatsen voor bezoekers

 • Inclusief ruime fietsenberging

0079-1821-KONV-Cam-M-low-sun-20201104.jp

V8

PICTO_Tekengebied 1 kopie 4.png
0079-1821-KONV-Cam-B-low-sun-20201029.jp

V2

04

Het doorzicht naar het Broekbos 

Tussen de 4 wooneenheden voor meergezinswonen

 • Telkens afstand van 12,5 meter

  • Doorzicht gegarandeerd

  • Aangevuld met groen

0079-1821-KONV-Cam-F-low-sun-20201029.jp

V5

05

Gebruikte materialen 

PICTO_Tekengebied 1 kopie 3.png

Lichtkleurige en natuurlijke materialen

 • Hout

 • Witte baksteen

 • Wit architectonisch beton  

06

Waterhuishouding

PICTO_Tekengebied 1 kopie 5.png

Regenwater

 • Opgeslagen in tanks en hergebruikt op het terrein

 • Extreme weeromstandigheden: micro reliëf in het terrein 

Riolering

 • Bestaande riolering van Aquafin wordt verplaatst 

  • Komt achter de clusters van meergezinswoningen 

 • Blijft aangesloten op riolering Broekbosstraat

0079-1821-KONV-Cam-L-bis-low-sun-2020103

V7

Gracht

 • Bestaande achter percelen Broekbosstraat: reiniging en herprofilering

 • Nieuwe tussen projectgebied en Broekbos: opgedeeld in niveaus volgens cascadesysteem 

Privacy blijf gewaarborgd

0079-1821-KONV-Cam-E-low-sun-202029.jpg

V4

07

Privacy 

 • Voldoende afstand t.o.v. omliggende percelen

 • Groene bufferzone (10 m) aan perceelgrenzen

 • Geen verharde wandel- en fietspaden doorheen het park

 • Terrassen en groendaken voornamelijk gericht op Broekbos en ingericht als daktuinen

 • Slaapgevel gericht op Kauwlei